Nieuws

De informatie op nationaliteitsrecht.nl is bijgewerkt tot en met 24.04.2015.


De HRWN is bijgewerkt tot en met WBN 2015/4.   Door middel van deze wijzigingsregeling worden enkele veranderingen op het gebied van de inburgering verwerkt op de Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap.   


De WBN-CM (voorheen WBN-NA) is bijgewerkt tot en met WBN-CM 2015/2.
 Door middel van deze wijzigingsregeling worden enkele veranderingen op het gebied van de inburgering verwerkt op de Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap in Curaçao en Sint Maarten. 

 

De WBN-A is bijgewerkt tot en met WBN-A 2015/2. Deze wijzigingsregeling heeft betrekking op de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap in Aruba. De WBN-BES is bijgewerkt tot en met WBN-BES 2015/2. Deze wijzigingsregeling heeft betrekking op de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap in Bonaire, Sint Eustatius en Saba


Verschenen:

 

Nieuw: Sdu Commentaar Wet arbeid vreemdelingen 

 
De nieuwe uitgave Sdu Commentaar Wet arbeid vreemdelingen biedt een artikelsgewijs commentaar op de Wet arbeid vreemdelingen én op de aanverwante regelingen, zoals het Besluit uitvoering Wav, relevante bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en twee Europese richtlijnen die van invloed zijn op de Wav (Richtlijn Europese Blue Card en de Werkgeverssanctierichtlijn).   

 

De ophanden zijnde wijzigingen zijn in cursief onder de betreffende wetsartikelen meegenomen.

Klik hier om het boek te bestellen. 
ISBN: 9789012389945
€ 103 incl BTW. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sdu Commentaar Europees Migratierecht is verschenen 


Sdu Commentaar Europees Migratierecht geeft u een beknopt, diepgaand, helder en praktisch artikelsgewijs commentaar op de artikelen van het Europees Migratierecht. Hierdoor vindt u snel alle relevante informatie. Daarnaast brengt deze uitgave u zo volledig mogelijk op de hoogte van de kern van een artikel, de relevante jurisprudentie en de samenhang met andere artikelen.   

 

Deze uitgave verschijnt niet alleen in boekvorm. Op www.migratierecht.nl wordt het commentaar actueel gehouden en wordt nieuwe jurisprudentie toegevoegd. Via hyperlinks in de commentaren kunt u doorklikken naar andere relevante regelingen, artikelen en rechtspraak.

 

Klik hier om het boek te bestellen. 

 

 

 

 

 

 

 

Sdu Commentaar Wet inburgering is verschenen.   

 

Dit boek bevat een praktisch en diepgaand commentaar op de artikelen van de Wet inburgering en is geschreven door mr. K.M. de Vries, Vrije Universiteit Amsterdam en mr. J.H. van der Winden, ministerie van Justitie. 

 

 

 

U kunt het boek hier bestellen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Binnen de reeks Multiculturele samenleving in ontwikkeling (MSO) is deel 5 verschenen getiteld Gelijkheid en diversiteit in de multiculturele samenleving.

Geeft de vrijheid van meningsuiting het recht om te moslims te beledigen, de vrijheid van onderwijs de ruimte om homoseksuele docenten te weigeren en de verenigingsvrijheid de mogelijkheid om migranten uit te sluiten? Discriminatie in de multiculturele samenleving is vaak gebaseerd op verschillen in ras, nationaliteit of religie, identiteitskenmerken die door de gelijkebehandelingswetgeving worden beschermd. De begrippen ras, nationaliteit en religie zijn echter verre van duidelijk. In dit boek wordt het systeem van het gelijkebehandelingsrecht beschreven in het bijzonder met betrekking tot deze identiteitskenmerken en ingegaan op de vraag hoe de gelijkheidsnorm in de praktijk werkt. Tevens wordt ruim aandacht besteed aan een aantal actuele kwesties, zoals voorkeursbeleid, spreidingsbeleid en omgekeerde discriminatie. Dit boek is geschreven door prof. mr. Ashley Terlouw.

U kunt het boek hier bestellen.