Colofon

Internationaal nationaliteitsrecht 
Het onderdeel Internationaal nationaliteitsrecht bevat alle voor de nationaliteitsrechtspraktijk en –uitvoering relevante internationale teksten, zoals Europese richtlijnen en verordeningen en internationale verdragen.

Nationaal nationaliteitsrecht 

Het onderdeel Nationaal nationaliteitsrecht bevat de zogeheten kernwetgeving van het nationaliteitsrecht en omvat onder meer de volgende wetten en besluiten, inclusief de verschillende delegaties van de wetten, bijvoorbeeld:

   - Rijkswet op het Nederlanderschap;

         - Wijzigingswet Rijkswet op het Nederlanderschap;

         - Besluit naturalisatietoets;

         - Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap;

         - Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap.

   
Overige nationale wet- en regelgeving 
Dit onderdeel omvat een uitgebreide selectie van voor de nationaliteitsrechtspraktijk en –uitvoering relevante nationale wet- en regelgeving, zoals: het Burgerlijk Wetboek (enkele boeken), het Wetboek van Strafrecht, de Paspoortwet en de Algemene wet bestuursrecht.   
   
Commentaar wet- en regelgeving  

Dit onderdeel is in opbouw en omvat vanaf 1 januari 2007 een gedeeltelijk artikelsgewijs commentaar op de Rijkswet op het Nederlanderschap. 
      
Jurisprudentie (tijdschriften) 
Het onderdeel Jurisprudentie bestaat uit het volledige archief van Jurisprudentie Nationaliteitsrecht («JN») en selecties van relevante uitspraken uit andere jurisprudentietijdschriften van Sdu Uitgevers.   
   
Jurisprudentie Vreemdelingenrecht (selectie)
Jurisprudentie Vreemdelingenrecht («JV») wordt uitgegeven door Sdu Uitgevers in samenwerking met Forum Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling onder redactie van: 
• dr. G.N. Cornelisse, universitair docent, Universiteit Utrecht; 
• mr. C.W.M Giesen, rechter bij de Rechtbank Amsterdam; 
• mr. G.M.H. Hoogvliet, advocaat Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn, Den Haag; 
• mr. M.A.G. Reurs, advocaat bij Everaert Advocaten, Amsterdam; 
• prof. mr. T.P. Spijkerboer, hoogleraar migratierecht, Vrije Universiteit Amsterdam; 
• mr. G.E.W. Westendorp, medewerker Forum Instituut voor Multiculturele Vraagstukken.

Jurisprudentie Bestuursrecht (selectie)
Jurisprudentie Bestuursrecht («JB») staat onder redactie van: 
• mr. E.L. Benetreu, jurist Centrale Raad van Beroep; 
• mr. A.B. van der Ham, jurist Centrale Raad van Beroep; 
• prof. mr. R.J.N. Schlössels, hoogleraar Vaksectie Bestuursrecht Radboud Universiteit;

• mr. C.L.G.F.H. Albers, Universitair docent staats- en bestuursrecht Universiteit Maastricht. 
  

Jurisprudentie Nationaliteitsrecht (selectie)
Het onderdeel Jurisprudentie Nationaliteitsrecht omvat de jurisprudentie zoals deze in de losbladige Handleiding zijn gepubliceerd sinds 2003.

   

Journaal Vreemdelingenrecht (selectie)

Het onderdeel Journaal Vreemdelingenrecht omvat het volledige archief van dit tijdschrift sinds 2002.
Journaal Vreemdelingenrecht («JNVR») staat onder redactie van:
• mr. M.A.G. Reurs, advocaat bij Everaert Advocaten te Amsterdam (hoofdredacteur);
• mw. mr. E.C.H.J. van der Linden, universitair docent staats- en bestuursrecht Universiteit Maastricht (redactiesecretaris);
• mr. D.S. Arjun Sharma, stafjurist Rechtbank Den Bosch;
• mr. E. Bervoets, hoofd Inhoudelijke Managementondersteuning IND Procesvertegewoordiging;
• mr. P.C. van Dorst, onderzoeker bij het bureau van de Nationale ombudsman;
• dr. G.H. Hintzen, Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken;
• mr. D. Houtzager, lid van de Commissie Gelijke Behandeling;
• mr. S.A.J. Luijsterburg, 1e ambassadesecretaris Binnenlandse Zaken bij de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de Europese Unie;
• mr. W.N. Mannens, secretaris Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken;
• mr. G.W.J. Oosterholt, juridisch coördinator Aanmeldcentrum Schiphol voor de Raad voor Rechtsbijstand;
• mr. A. Pahladsingh, jurist bij het Bureau Secretaris van de Raad van State.

  
Historische versies nationaal nationaliteitsrecht
Het onderdeel Historische versies nationaal nationaliteitsrecht omvat alle historische versies van de Rijkswet op het Nederlanderschap en de Handleiding voor toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap.

  
TBN’s
Het onderdeel TBN’s omvat alle Tussentijdse Berichten Nationaliteiten vanaf 2003.