Help

Inhoudsopgave gebruikershandleiding 

1.       Inloggen

2.       Zoekscherm

3.       Zoeken via de inhoudsopgave

4.       Zoeken via het zoekscherm

5.       Woordenboek beschikbaar bij elk invulveld

6.       Spelen met zoekwoorden

7.       Tonen van een document

8.       Eerdere zoekvragen bekijken en bewerken

9.       Kopiëren en plakken

10.   Persoonlijke favorieten

11.   Commentaar wet- en regelgeving

12.   Historische versies

13.   Uitloggen

14.   Sneltoetsen

1. Inloggen 

Voor de toegang tot Nationaliteitsrecht.nl is een gebruikersnaam en wachtwoord nodig.

Deze worden geleverd door Sdu Uitgevers, de eigenaar van de site.

 

Vóór het inloggen van Nationaliteitsrecht.nl opent zich automatisch het welkom- of beginscherm.

 

Dit scherm biedt toegang tot de volgende algemene informatie:

·        button “Colofon”: wie staan borg voor de actualiteit en kwaliteit van de teksten en een globale inhoud;

·        button “Nieuws”: tot welke datum is de inhoud bijgewerkt en wat is er geactualiseerd in de laatste week;

·        button “Links”: opsomming van een groot aantal belangwekkende internetsites, waaronder http://www.wetten.nl  met o.a. de mogelijkheid de actuele Handleiding RWN te raadplegen en te printen. 

·        Button “Help”: Uiteraard kunt u op elk scherm hulp verwachten.

·        Button “Contact”: uw adres voor contact met de Sdu.

 

Na het inloggen met uw gebruikersnaam en wachtwoord opent automatisch standaard het zoekscherm (zie onder 2).

 

 

2. Zoekscherm 

Dit scherm nodigt uit direct te gaan zoeken door gegevens in de (witte) invulvelden te plaatsen. Dit blijkt meestal niet de juiste start! Het zoekscherm kan meer of minder velden tonen afhankelijk van het gedeelte waarin wordt gezocht.

In de witte balk staat in groene letters “Nationaal Nationaliteitsrecht”. Dit is slechts een gedeelte van de volledige inhoud.

Trouwens: in deze balk, die altijd zichtbaar blijft, wordt erop gewezen waar u zich bevindt.

We gaan eerst naar de volledige inhoudsopgave door op ▼ te klikken in 

Zoeken in …                        ▼


 

3. Zoeken via de inhoudsopgave met “Zoeken in …”

A.      Vervolgens verschijnt de overzichtelijke inhoud:

Actuele wet- en regelgeving en jurisprudentie (overkoepeling de onderdelen c, d en f)

Internationaal nationaliteitsrecht

Nationaal Nationaliteitsrecht

Rijkswet op het Nederlanderschap

Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap

             Modellen HRWN

Overige nationale wet- en regelgeving

Jurisprudentie (tijdschriften)

Commentaar wet- en regelgeving

Historische versies nationaal nationaliteitsrecht

TBN’s

 

B.    Bepaal in welk onderdeel u wilt zoeken en klik dat aan.

C.    In het hiervóór afgebeelde zoekscherm verschijnt het gekozen onderdeel in groene letters in de witte balk.

D.    Klik nu op de button:

Inhoudsopgave

 

Nu wordt de inhoudsopgave van het gehele gekozen onderdeel zichtbaar.

 

 

   E.       Elk +-teken in de inhoudsopgave betekent dat dit onderdeel verder uitklapbaar is. Tot op artikelniveau.

   F.       Het zoeken via de (gedetailleerde) inhoudsopgave is het meest te vergelijken met het zoeken in de vroegere papieren losbladige Handleiding RWN. 

   G.      Als u nu via het zoekscherm wilt gaan zoeken: klik dan op de button

 

Zoekscherm

 

4. Zoeken via het zoekscherm

Nu kunt u één of meer zoekvelden invullen en bent u ervan verzekerd alléén te zoeken binnen het gekozen onderdeel (Nationaal Nationaliteitsrecht). 

 

Tip over het gebruik van het zoekveld “Trefwoorden”.

Dit zoekveld nodigt uit om daarin elk denkbaar zoekwoord in te vullen. Dit kan echter uitsluitend in het zoekveld “Volledige tekst”.

In het zoekveld “Trefwoorden”  kan alléén gezocht worden op woorden die handmatig door de redactie van de Sdu zijn toegevoegd aan de artikelen. 

 

 

 

Zoekscherm

 

5. Woordenboek beschikbaar bij elk invulveld

In voorgaande afbeelding staat rechts naast elk invulveld de volgende button:

W

Als hierop wordt geklikt verschijnt een woordenboek (woordwiel) welke alle woorden bevat die in de teksten van dit veld voorkomen. Behalve dan de “stopwoorden” de, het, in, uit, etc.

 

Als een woord wordt geselecteerd plaatst het zichzelf in het zoekveld.

 

6.  Spelen met zoekwoorden 

Bij het gebruik van zoekwoorden in het veld “volledige tekst” kunnen de volgende trucs een handig hulpmiddel zijn: 

1.        Plaats een sterretje (Shift 8) achter een gedeelte van een woord. Bij voorbeeld: hoofd* 

Dit heet truncatie. Binnen de documenten wordt op alle woorden gezocht die beginnen met gezin, zoals     

-          hoofdnaturalisandus 

-          hoofdoptant 

-          hoofdpersoon, etc. 

Een truncatie vóór een woord werkt niet. 

2.        Gebruik meer woorden die naast elkaar in de tekst voor moeten komen. Zoals: tweede protocol. 

3.        Koppel woorden aan elkaar die beiden in één document moeten staan, maar niet noodzakelijk naast elkaar. Zoals gehuwd en Aruba. Het woord “en” is hier een bewust koppelteken. Dit heet Booleaans zoeken. Er zijn nog twee van deze koppeltekens: of en niet.  

 

7. Tonen van een document

 

De eerder besproken zoekopdracht leverde vier treffers op. 

 

Uitleg over het dan getoonde scherm:

1.                    In de witte permanente balk boven de tekst van het document kunt u 

1.a           altijd zien in welk document u zich bevindt: “Nationaal Nationaliteitsrecht”, meer specifiek in “Besluit naturalisatietoets Artikel 5”;

1.b          het document opslaan (via “Menu Bestand … Opslaan als”;

1.c           het document printen;

1.d          met de rode (navigeer-)pijlen het volgende of vorige artikel oproepen.

2.                    Achter het zoekwoord “naturalisatie” in de tekst van het artikel is een pijltje naar rechts (>) geplaatst. Dit betekent dat dit woord in hetzelfde document nog minstens één keer voorkomt. Klik op het pijltje en de tekst verspringt naar het volgende woord uit de zoekvraag.

3.                    Verwijzingen in de tekst naar andere documenten worden in de kleur blauwweergegeven. Door een muisklik op de verwijzing wordt dat document getoond.

4.                    De linker en rechter helft van het scherm kan worden verbreed waardoor de tekst gemakkelijker leesbaar wordt. Ga met de muispijl op de middellijn staan (de muispeil verandert in een dubbele pijl) en sleep de lijn naar rechts of links.

5.                    Door linksboven in het scherm op “vorige” te klikken wordt teruggekeerd naar het vorige document.

6.                    Vóór sommige tekstonderdelen staat de informatiebutton. Als daarop wordt geklikt verschijnt informatie over de geschiedenis van het betreffende artikel.

 

8. Eerdere zoekvragen bekijken en bewerken

 

De mogelijkheid bestaat de eerdere uitgevoerde zoekopdrachten te bekijken en te bewerken. Athans: zolang er tussentijds niet is uitgelogd! 

Deze opdrachten kunnen worden opgeroepen door op de volgende button te klikken: 

Zoekhistorie

Er kan een keuze worden gemaakt tussen: 

·        zoekopdracht aanpassen 

·        trefferlijst bekijken 

 

 

9. Kopiëren en plakken

 

Vanuit de documenten kan rechtstreeks (delen) worden gekopiëerd naar een Word-document (nota, beschikking, etc.).

Het ligt voor de hand een (gedeelte van de) tekst te markeren en in een Worddocument te plakken. De meest gangbare manier van plakken (rechter muisknop → plakken óf Ctrl-V) of via het menu ”Bewerken” geeft een slecht resultaat omdat daarmee ook de HTML-kaders worden meegekopiëerd.

Om een goed resultaat te verkrijgen wordt het volgende geadviseerd.

 

De tekst plakken op de meest gangbare manier, zoals beschreven in de vorige alinea.

Aan het eind van de gekopieerde tekst verschijnt een ikoontje. Zie de afbeelding hieronder.

 

Klik op dat ikoontje en er verschijnt een keuzemenu:

                

0

Opmaak van bron behouden

0

Aanpassen aan doelopmaak

0

Alleen tekst behouden

0

Opmaakprofiel of opmaak toepassen ….

 

Kies in dit menu voor “Alleen tekst behouden”.

 

De geplakte tekst met de HTML-opmaak verandert hierdoor in bruikbare tekst én het lettertype verandert automatisch in die van het document waarin geplakt is.

 

 

 

10. Persoonlijke favorieten

 

Hier wordt beschreven hoe persoonlijke favorieten kunnen worden aangemaakt in de browser op uw eigen PC.

 

De functie Favorieten, die ook wel wordt aangeduid als bookmarks, bladwijzers of snelkoppeling, is handig om specifieke documenten snel op te roepen. 

Door zelf favorieten aan te maken voor documenten naar keuze kunt u documenten die veel worden geraadpleegd op een later moment eenvoudig opnieuw benaderen via het menu “Favorieten” uit hun browser zonder eerst te moeten inloggen via de portal sites van Migratierechten Nationaliteitsrecht online.

 

Aanmaken van persoonlijke favorieten

 

Om een favoriete snelkoppeling aan te maken naar een specifiek document opent u het document naar keuze en drukt tegelijkertijd de 3 toetsen CTRL, ALT, N in.

De browser toont vervolgens een scherm met de titel van het document als voorgestelde naam waarmee de snelkoppeling aan de lijst met favorieten kan worden toegevoegd.

Optioneel kan deze naam worden gewijzigd en vervolgens toegevoegd aan de favorieten.

Meerdere favorieten toevoegen is mogelijk.

 

Raadplegen van favorieten

Om favorieten te raadplegen volgt u de volgende procedure:

1. Open IND-intranet;

2. Klik in de menubalk op de optie Favorieten;

3. Inde lijst met favorieten klikt u op het item naar keuze.

De browser moet nu het betreffende document tonen in een scherm zonder login prompt en navigatiebalk.

 

Als u favorieten opslaat volgens de methode CTRL, ALT, N dan worden deze automatisch geactualiseerd!

 

Beperkingen op de functionaliteit Favorieten

De volgende beperkingen zijn er:

Pagina’s die via een favoriet worden aangeroepen hebben:

  • niet de knoppenbalk waarmee u door het document kunt bladeren;
  • geen hyperlinks naar andere onderwerpen of artikelen;
  • geen blauwe icoon waarmee metagegevens kunnen worden opgevraagd.  

Niet alle documenten in Migratierechten Nationaliteitsrecht lenen zich ervoor om als favoriet op te slaan.

Wanneer een favoriet wordt aangemaakt naar een document waarvoor deze beperking geldt zal een dergelijke melding verschijnen.

 

11. Commentaar wet- en regelgeving

 

Uit de inhoudsopgave blijkt dat er ook een aparte verzameling “commentaar wet- en regelgeving” te raadplegen is. Een aantal (hoofdzakelijk IND-externe) deskundigen geven hierin hun commentaar. In Nationaliteitsrecht.nl geldt dit vooralsnog alleen voor de RWN.

De inhoud wordt getoond door te klikken op de button: 

Inhoudsopgave

 

Bewust is ervoor gekozen de tekst van de artikelen, waarop commentaar wordt gegeven, in vette letters weer te geven. Dit in tegenstelling tot de overige documenten in Nationaliteitsrecht.nl. 

 

Let op:het getoonde artikel hoeft géén actuele versie te zijn! Hier wordt de tekst weergegeven zoals het gold ten tijde van het schrijven van het commentaar.

 

12. Historische versies  

 

Via de inhoudsopgave kan worden gezocht op de historische versies van

  • Rijkswet op het Nederlanderschap
  • Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap  

Telkens als de inhoud van één of meer artikelen worden gewijzigd worden per ingangsdatums volledige versies van de RWN en HRWN beschikbaar gesteld.

 

Als gezocht wordt naar de geldende versie van de HRWN op 1-12-2006 dan dient gekozen te worden voor versie 22-11-2006. De eerstvolgende wijziging is immers van 1-1-2007.

 

13. Uitloggen

 

Er kan passief en actief worden uitgelogd.

  1. Passief uitloggen  

Contractueel is met de uitgever afgesproken dat Nationaliteitsrecht.nl automatisch worden uitgelogd wanneer een periode van drie uur niet gebruiken van toetsenbord of muis is verstreken. 

  1. Actief uitloggen  

Het systeem zélf uitloggen mag maar op één manier: klik op de button

 

Uitloggen

 

Vermijd uitloggen via klikken op het kruisje, rechts bovenin het scherm.

 

Nadat u via uitloggen het actieve scherm heeft “afgesloten” kunt u met het kruisje rechtsboven de Internetbrowser sluiten.

 

14. Sneltoetsen

 

Voor de volgende functies in Nationaliteitsrecht.nl zijn sneltoetsen gekoppeld:

 

 

Menubalk

 

 

Ctrl-Alt-Q

Zoekscherm

 

Ctrl-Alt-I

Inhoudsopgave

 

Ctrl-Alt-H

Zoekhistorie

 

Ctrl-Alt-P

Help

 

Ctrl-Alt-U

Uitloggen

 

 

 

 

 

Zoekformulier

 

 

Ctrl-Alt-W

Alle zoekvelden wissen/nieuwe zoekvraag

 

Ctrl-Alt-J

Tel treffers

 

Enter

Tel en toon treffers

 

Tab

Bij het openen van het zoekscherm wordt de cursor standaard in het eerste zoekveld geplaatst. U kunt met behulp van de tab-toets naar de volgende zoekvelden gaan.

 

 

 

 

Inhoudsopgave

 

 

Ctrl-Alt-K

Klap inhoudsopgave in

 

 

 

 

 

Titelbalk document

 

 

Ctrl-Alt-F

Document opslaan

 

Ctrl-Alt-G

Document printen

 

Ctrl-Alt-↑

Vorige document

 

Ctrl-Alt-↓

Volgende document

 

Nota bene: het is niet mogelijk om de sneltoetsen vanuit een PDF document te gebruiken.

Vanwege de specifieke instellingen van toetsenborden moet (voorlopig) worden volstaan met deze sneltoetsen.